Biden-regering koppelt wegenfonds voor staten aan het voldoen aan federale milieuprioriteiten

De nieuwe regelgeving voor het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide door auto’s en vrachtwagens op de wegen is een belangrijke stap in de milieu-inspanningen van de regering-Biden. Staten en stedelijke gebieden zullen nu verplicht worden om doelen te stellen voor het verminderen van de uitstoot, als onderdeel van het streven om tientallen miljarden dollars aan snelwegfinanciering uit de infrastructuurwet te koppelen aan milieuprioriteiten.

De regel, uitgegeven door de Federal Highway Administration, wordt gesteund door milieuactivisten en sommige door Democraten geleide staten, die zeggen dat het een belangrijke erkenning is van hoe de financiering van de wegconstructie vaak leidt tot meer autorijden en hogere emissies. Maar het voorstel heeft hevige tegenstand ondervonden van veel staatsvervoersinstanties, die beweren dat ze beperkte opties hebben om hun doelen te halen en betwisten de wettelijke bevoegdheid van de federale overheid om een bindende regel op te leggen.

De bron van dit artikel is te vinden op: The Washington Post.

Dit is een belangrijke ontwikkeling in de strijd tegen klimaatverandering en het is bemoedigend om te zien dat de regering actief stappen onderneemt om de uitstoot van voertuigen te verminderen. Het is echter ook begrijpelijk dat er bezorgdheid is over de haalbaarheid van deze doelen voor sommige staten en stedelijke gebieden. We zullen moeten afwachten hoe deze regelgeving in de praktijk zal worden uitgevoerd en welke impact het zal hebben op de uitstoot van broeikasgassen.

(Bron: The Washington Post)

Source link

+ There are no comments

Add yours