E-fuel: Theorie of hoop?

Het debat over e-fuels is wereldwijd in volle gang. Voorstanders zien synthetische brandstoffen als een enorme kans, terwijl tegenstanders het vooral als een extreem dure vorm van energieverspilling beschouwen. Het Duitse Instituut voor Klimaatonderzoek in Potsdam deelt de mening dat de productie van groene waterstof en e-fuels alleen zinvol is voor niet of nauwelijks elektrificeerbare transportmiddelen als grote vliegtuigen en schepen. Veel wetenschappers delen deze opvatting. Echter, critici stellen dat voor gewone auto’s dan niets overblijft. Batterij-elektrische auto’s zouden volgens hen een beter alternatief zijn, maar deze hebben weer last van het meeslepen van honderden kilo’s aan accu’s.

Op dit moment worden e-fuels alleen nog voor onderzoeksdoeleinden geproduceerd, maar Porsche is bijvoorbeeld al gestart met de productie van synthetische brandstof in Chili. De prijs van e-fuel is op dit moment nog fors hoger dan benzine, maar bij grootschaliger productie en distributie zou de prijs kunnen dalen.

Noorwegen is het enige land binnen Europa dat serieus met e-fuels aan de slag gaat. Norske e-fuel gaat in 2030 de eerste drie productie-installaties in bedrijf stellen, die jaarlijks 250 miljoen liter e-fuel moeten produceren.

Het debat over e-fuels is dus nog in volle gang, en de toekomst van deze brandstof is nog onzeker. Het belangrijkste argument van de voorstanders is dat we geen enkele mogelijkheid onbenut moeten laten om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Bron: https://www.autowereld.com/nieuws/autonieuws/id/29107/blog-4-kan-er-wel-genoeg-e-fuel-geproduceerd-worden

Source link

+ There are no comments

Add yours