In 1965 werd 70 mph-limiet op Britse snelwegen ingevoerd

De 70mph limiet op Britse snelwegen: een kwestie van controverse

In een artikel van Autocar uit het archief wordt de invoering van de 70mph limiet op Britse snelwegen besproken. Het artikel uit 1967 laat zien dat de kwestie van snelheidslimieten op snelwegen een bron van controverse is gebleven.

Autocar beschrijft hoe de discussie over snelheidslimieten op snelwegen al decennia gaande is. Destijds werd een limiet van 70mph ingevoerd als proef, maar er waren zowel voor- als tegenstanders. Sommigen geloofden dat een limiet niet nodig was, terwijl anderen juist van mening waren dat het de verkeersveiligheid ten goede zou komen.

De politieke besluitvorming rondom de snelheidslimiet werd in het artikel ook bekritiseerd. Er werd gesuggereerd dat de besluitvorming niet gebaseerd was op overtuigend bewijs en dat statistieken mogelijk werden gemanipuleerd. Ondanks de kritiek werd de limiet uiteindelijk permanent gemaakt.

Het artikel laat zien hoe de kwestie van snelheidslimieten op snelwegen een voortdurende bron van discussie en controverse is geweest. Het toont aan dat de vraag naar de juiste snelheidslimieten op de weg nog steeds relevant is, zelfs na tientallen jaren van debat.

Bron: Autocar – https://www.autocar.co.uk/car-news/from-the-archive/autocar-archive-returns-128-years-magazines-available-online

Source link

+ There are no comments

Add yours