Noorwegen Betreurt EV-Stimulans Omdat Het Mensen Afhankelijk Maakte Van Auto’s

Noorwegen staat bekend als het voorbeeldland als het gaat om de transitie naar elektrische voertuigen. Elektrische auto’s hebben daar de afgelopen jaren de verkoop van benzineauto’s overtroffen, mede dankzij genereuze subsidies en een uitgebreid oplaadnetwerk. Maar het land begint te realiseren dat de strijd tussen verbrandingsmotoren en elektrische auto’s niet op zichzelf staat en grote maatschappelijke gevolgen heeft.

De Noorse overheid heeft er veel aan gedaan om elektrische auto’s betaalbaarder en gemakkelijker in gebruik te maken, zelfs in vergelijking met het gebruik van openbaar vervoer. Noorwegen had al een van de laagste percentages openbaar vervoergebruik in Europa, en dat percentage lijkt alleen maar verder te dalen.

Maar wat is het effect hiervan op het openbaar vervoer? Het verhoogde gebruik van elektrische voertuigen heeft met name gevolgen voor de steden in Noorwegen omdat het verhogen van het aantal gebruikers van het openbaar vervoer een belangrijk onderdeel is van lokale mobiliteitsstrategieƫn. Maar de gulle subsidies voor elektrische voertuigen maken autorijden goedkoper en maken het openbaar vervoer relatief minder kostencompetitief.

Erger nog, de promoties voor elektrische voertuigen hebben de beschikbare financiering voor verbeteringen aan het openbaar vervoer verkleind. De budgetten voor openbaar vervoer in Noorwegen worden deels gefinancierd door de tolgelden die de nationale overheid heeft vrijgesteld voor eigenaren van elektrische voertuigen. Naarmate meer Noren elektrische auto’s kochten, daalden de inkomsten voor het openbaar vervoer, waardoor grote investeringen, zoals een nieuwe metrolijn in Oslo, in gevaar kwamen.

Ondanks de financiƫle uitdagingen blijven lokale leiders aanzienlijke inspanningen leveren om mensen aan te moedigen hun auto te laten staan en het verkeer te verminderen. Oslo, de hoofdstad van het land, heeft fietspaden aangelegd, trottoirs verbreed en duizenden parkeerplaatsen verwijderd.

Het is een waarschuwingsverhaal dat we niet mogen vergeten dat de overstap naar elektrische auto’s bedoeld is om de CO2-uitstoot te verminderen. Het gebruik van openbaar vervoer is nog steeds milieuvriendelijker dan het besturen van welk voertuig dan ook.

Voor nu blijft Noorwegen pionieren op het gebied van elektrische mobiliteit, maar de gevolgen van deze transitie zijn een belangrijke les voor andere landen. Het is cruciaal om na te denken over de bredere gevolgen van de overstap naar elektrische voertuigen, en niet alleen te focussen op het verminderen van de uitstoot van individuele auto’s. Het verhaal van Noorwegen laat zien dat de weg naar een duurzamere toekomst niet alleen elektrisch is, maar ook multifunctioneel moet zijn.

Source link

+ There are no comments

Add yours