Waarom zijn de intentie om te kopen enquêtes voor elektrische voertuigen altijd teleurstellend als EV’s zo geweldig zijn?

Uit een recente Ipsos/Yahoo Finance-enquête blijkt dat de meeste Amerikanen niet van plan zijn om een elektrische auto te kopen als hun volgende voertuig. Het onderzoek, gebaseerd op een representatieve steekproef van 1.025 volwassenen van 18 jaar en ouder, wees uit dat slechts 31% van de Amerikanen van plan is om een EV te kopen als hun volgende auto. Daarnaast gaf 61% van de respondenten aan dat ze geen EV zullen kopen en er ook niet in geïnteresseerd zijn voor hun volgende auto.

Dus de grote vraag is, als elektrische auto’s zo geweldig zijn, waarom zijn de intenties om te kopen altijd zo laag?

Het is duidelijk dat er nog steeds aanzienlijke weerstand is tegen het idee van het bezitten van een elektrische auto in de Verenigde Staten. Dit kan te maken hebben met verschillende factoren, waaronder de kosten van EV’s, de beschikbaarheid van oplaadpunten en de angst voor het onbekende wat betreft elektrische voertuigen.

Hoewel de acceptatie van elektrische auto’s langzaam lijkt te verlopen, is het belangrijk om te erkennen dat de transitie naar elektrische mobiliteit tijd kost. Er zijn echter ook positieve ontwikkelingen, zoals de groeiende beschikbaarheid van oplaadinfrastructuur en de dalende kosten van EV’s.

Bron: [Yahoo Finance](insert link)

Source link

+ There are no comments

Add yours