Waarschuwing van FTC voor Automakers over Misbruik van Gevoelige Klantgegevens

Het is belangrijk om te beseffen dat moderne auto’s veel meer informatie kunnen bijhouden dan we ons realiseren. Net zoals een telefoon kan een auto ook GPS-locatiegegevens, vingerafdrukken, interieurvideo’s, audio en meer opslaan. De Federal Trade Commission (FTC) waarschuwt nu autofabrikanten dat ze in de gaten worden gehouden en dat er actie kan worden ondernomen als er sprake is van schending van de wet.

Recent riepen Amerikaanse senatoren de FTC op om verschillende autofabrikanten te onderzoeken. Ze beweerden dat de betreffende bedrijven, waaronder BMW, Volkswagen, Nissan en Mercedes-Benz, hebben toegegeven gevoelige gegevens over klanten aan overheidsinstanties te hebben verstrekt zonder een bevelschrift. Hoewel de commissie niet heeft gereageerd op de brief, heeft ze wel enkele acties uit het verleden benoemd en wat ze nu verwacht van autofabrikanten.

Bron: Carscoops

Het is essentieel dat consumenten bewust zijn van de privacykwesties rondom het gebruik van persoonlijke gegevens in moderne auto’s. Het is goed dat de FTC waakzaam is en dat fabrikanten verantwoordelijk worden gehouden voor het juiste gebruik van deze gevoelige informatie.

Source link

+ There are no comments

Add yours